Naruszenia praw w Internecie

W tej audycji przystępnym językiem wyjaśniam, jakie są ramy prawne korzystania z contentu w Internecie.  W szczególności zwracam uwagę na to, że Internet nie jest „ziemią niczyją” na której nie panują żadne prawa. Przeciwnie, wraz z rozwojem Internetu następowało jego coraz bardziej szczegółowe uregulowanie.