ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 jako normamiędzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i inne normy z rodziny 27… odgrywają olbrzymią rolę w sferze regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.