C-466/12 Svensson e.a. vs. Retriever Sverige – czy linkowanie jest objęte monopolem autorskim?

C-466/12 Svensson e.a. vs. Retriever Sverige – treść wyroku w bazie CURIA.

W ocenie TSUE. „nie stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego przepisu udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej.”