C-202/12 Innoweb vs. Wegener ICT Media – czy wtórne wykorzystanie danych z wyszukiwarki w kolejnej wyszukiwarce ukierunkowanej narusza prawa do pierwotnej wyszukiwarki?

Treść wyroku w bazie CURIA.

W ocenie TSUE „podmiot, który udostępnia w internecie wyszukiwarkę ukierunkowaną, dokonuje wtórnego wykorzystania, w całości lub w istotnej części, zawartości bazy danych chronionej na mocy wskazanego art. 7 dyrektywy 96/9/WE, jeżeli owa wyszukiwarka ukierunkowana spełnia określone w przedmiotowym wyroku warunki”.