Umowy w prawie autorskim

Zapraszam do wysłuchania krótkiej audycji radiowej, w której z panią Moniką Florek-Mostowską omawiam podstawowe zagadnienia umów autorskich. W prawie IT przyjęło się operować głównie pojęciem licencji. Licencje także są w tej audycji omawiane, niemniej w swojej praktyce zawodowej przygotowywałem także umowy, na podstawie których zamawiający nabywał tak pełne, jak to możliwe, autorskie prawa majątkowe do software’u, na podstawie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe.