E-commerce

W toku swojej pracy zawodowej świadczyłem pomoc prawną zarówno wiodącym uczestnikom gry rynkowej, takim jak np. banki, wiodący koncern dystrybuujący narzędzia, wiodący koncern dystrybuujący żywność, międzynarodowa firma IT, międzynarodowy sklep internetowy, jak i przedsiębiorcom z polskiego sektora MŚP.
 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat pracy zawodowej m.in.:
 
 • doradzałem przy zawieraniu umów o stworzenie strony internetowej, w tym stron internetowych zawierających elementy interaktywne oraz stanowiące programy komputerowe,
 • udzielałem porad prawnych odnoszących się do informacji o ciasteczkach i polityk prywatności, kontrolowałem poprawność polityk prywatności,
 • dostosowywałem angielskie i niemieckie regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną do prawa polskiego,
 • doradzałem w kwestii aktualizacji regulaminów ze względu na zmiany prawa dotyczące formy czynności prawnych – wprowadzenie formy dokumentowej – wejścia w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz zmian ustawy o prawach konsumenta,
 • przeprowadziłem szkolenie z zakresu ograniczeń reklamy internetowej zawartych w prawie medialnym,
 • pomogłem negocjować, zawrzeć, a także rozwiązać w trakcie obowiązywania szereg różnego rodzaju umów z agencjami reklamy,
 • rekomendowałem posługiwanie się przez koncern w kontraktach z dostawcami usług internetowych (blogerami, agencjami reklamy) z sektora MŚP klauzulami nakładającymi na tych ostatnich dodatkową odpowiedzialność za zachowanie przepisów prawa publicznego i prywatnego (ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o radiofonii i telewizji, prawo prasowe, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • udzielałem porad prawnych w odniesieniu do kupowania komentarzy w Internecie,
 • pomogłem przygotować szereg konkursów internetowych,
 • doradzałem na etapie wdrożenia przy uruchomieniu nowatorskiej usługi świadczonej elektronicznie opracowując w całości regulamin dla tej usługi i wspierając właściciela w określeniu szczegółowych ram prawnych zawieranych w oparciu o tę platformę umów,
 • aktualizowałem regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną do zmienionych przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji oraz ustawy o prawach konsumenta,
 • dokonywałem przeglądu klauzul regulaminu usługi świadczonej drogą elektroniczną z punktu widzenia klauzul niedozwolonych zawartych w kodeksie cywilnym i wynikających z orzecznictwa sądowego.