Notka biograficzna

Jestem radcą prawnym. Zawód prawnika wykonywałem w renomowanych kancelariach prawnych, takich, jak Nörr Stiefenhofer Lutz sp. z o.o. Spiering sp. k. Kancelaria prawna, czy FKA Furtek, Komosa, Aleksandrowicz sp. k. w Warszawie. Aktualnie prowadzę własną spółkę prawniczą w Warszawie.

Reprezentowałem Klientów w kilkuset sporach przed sądami administracyjnymi, w kilkuset drobnych sprawach o zapłatę przed sądami powszechnymi oraz w kilku bardzo poważnych sporach z zakresu prawa  autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa nieuczciwej konkurencji uczestnicząc w łącznie kilkudziesięciu posiedzeniach przed warszawskimi Sądami Okręgowymi i Sądem Apelacyjnym. Do moich Klientów należą m.in. firmy IT, a także inne osoby i podmioty działające w sferze prawa autorskiego i prawa mediów.

Znam biegle język angielski i niemiecki oraz w stopniu komunikatywnym francuski. Ukończyłem aplikację radcowską w OIRP w Warszawie i zdałem egzamin radcowski w 2011 r. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawniczych studiów podyplomowych LL. M na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Skończyłem też socjologię na Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Isotna część moich publikacji i mojego doświadczenia zawodowego związana jest z prawem IT i branżą IT.