Udział w konferencjach i organizacjach

Od wielu lat jestem członkiem DPJV, tj. polsko-niemieckiego stowarzyszenia prawników. Stowarzyszenie umożliwia spotkania i kontakty między adwokatami niemieckimi i polskimi.

W związku z podjęciem 27 października 2017 r. przez Radę PIIT uchwały o wpisaniu mnie na Listę Arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, jestem arbitrem tego sądu. Sąd rozstrzyga spory o domeny internetowe stosując przepisy prawa własności intelektualnej.

Niżej przedstawiam dwie konferencje z zakresu prawa IT, w których wziąłem udział w roli prelegenta, wraz z tematyką moich prezencji.

(1)

Konferencja PRAWNE ASPEKTY UMÓW I ROZWIĄZAŃ IT W ORGANIZACJI, Najczęstsze błędy i pułapki, praktyczne wskazówki, 14.12.2017-15.12.2017

Tematyka prezentacji (poświęcony jej post znajduje się pod tym linkiem)

Z małej chmury duży deszcz? Jak zgodnie z prawem zabezpieczać i przetwarzać dane zgromadzone w chmurze

 • jak, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, zawierać umowy i kontrakty z dostawcami usług w chmurze?
 • jak stworzyć i wdrożyć właściwe procedury przechowywania danych firmowych  w chmurze?
 • kto i na jakich warunkach powinien mieć dostęp do danych zgromadzonych w modelu cloud computing? Jak prawnie zabezpieczyć dostęp do nich przed niepowołanymi osobami?
 • technologia vs. prawo. Informatyczne zabezpieczenia danych w chmurze okiem prawnika

(2)

17 maja 2017 r. uczestniczyłem w V Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Na zaproszenie prezesa Sądu, dr Ireneusza Matusiaka, przedstawiłem uczestnikom referat dotyczący niemieckich i francuskich regulacji nazw domenowych typu [nazwa miasta].pl. Agenda seminarium znajduje się tu.

(3)

Seminarium Centrum Promocji Informatyki, XLIII edycja seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego, Uwarunkowania prawne i technologiczne udostępniania treści w Internecie, 29 września 2010 r.

Tematyka prezentacji

Prawo autorskie po liftingu – ustalanie tabel minimalnych wynagrodzeń na rynku prasowo – internetowym

 • Wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego (utworu, przedmiotu prawa pokrewnego)
  1. Korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego
  2. Wynagrodzenie – danina publicznoprawna czy wynagrodzenie prywatnoprawne?
  3. Rodzaje wynagrodzeń
 • Ustalanie wynagrodzeń autorskich w świetle noweli prawa autorskiego
  1. Wynagrodzenie ustalone indywidualnie – wynagrodzenie ustalone w tabeli
  2. Geneza problemu tabel wynagrodzeń
   1. Aktualny stan prawny
   2. Wynagrodzenie godne czy minimalne?
 • Specyfika problemu tabel wynagrodzeń na rynku prasowo-internetowym
  1. Prasa – kwestia przedruku i dochodzenia roszczeń z tego tytułu
  2. Inne media masowe (telewizja internetowa, radio internetowe)
 • Tabele wynagrodzeń w Niemczech i we Francji
  1. Niemcy
  2. Francja

W charakterze słuchacza uczestniczyłem ponadto w istotnej części wyżej opisanej konferencji Rzeczpospolitej, jak również w wykładach specjalistycznych OIRP w Warszawie odnoszących się do RODO oraz prawa Internetu.

(4) 26 lutego 2019 r. wziąłem udział w roli prelegenta w konferencji IT w ubezpieczeniach Gigacon. Zaprezentowałem temat Prawo IT w ubezpieczeniach.

***

Byłem uczestnikiem VII Smart City Forum (dzień pierwszy, dzień drugi). Tematykę prawa IT prezentowałem także na seminariach uniwersyteckich prof. Jana Błeszyńskiego i prof. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej.