Umowy i opinie IT

W toku swojej pracy zawodowej świadczyłem pomoc prawną zarówno wiodącym uczestnikom gry rynkowej, takim jak np. banki, wiodący koncern dystrybuujący narzędzia, międzynarodowa firma IT, międzynarodowy sklep internetowy, jak i przedsiębiorcom z polskiego sektora MŚP.
        
Dla moich klientów w ciągu ostatnich kilkunastu lat pracy zawodowej m.in.: 
          
 • wziąłem udział w międzynarodowym DD towarzyszącym sprzedaży dużej, polskiej firmy IT opiniując jej umowy IT,
 • przygotowałem w oparciu o źródła polskie i niemieckie opinię prawną odnoszącą się do oceny prawnej podpisu biometrycznego,
 • dostosowałem pakiet niemieckich wzorów kilku rodzajów umów IT wraz z ogólnymi warunkami umów do prawa polskiego,
 • pomogłem utrzymać relację umowną opartą na umowie ramowej dotyczącej oprogramowania typu ERP poprzez jej wielokrotne aneksowanie, w tym poprzez udzielenie dodatkowej odpłatnej licencji o wartości kilkudziesięciu tysięcy PLN, która okazała się potrzebna klientowi,
 • pomogłem negocjować i zawrzeć umowę licencyjną i serwisową SAP oparte na ogólnych warunkach umów SAP Polska,
 • pomogłem negocjować i zawrzeć umowę licencyjną i serwisową Avaya oparte na ogólnych warunkach umów Avaya,
 • pomogłem negocjować i zawrzeć umowę ramową (Country Participation Agreement) z HP wymagającą dostosowania umowy przygotowanej pod rządem prawa USA do prawa polskiego,
 • pomogłem negocjować i zawrzeć umowę dystrybucyjną z S.E.R. Solutions,
 • pomagałem od strony prawnej w przeprowadzaniu projektów IT poprzez wskazywanie i formułowanie właściwych umów z osobami zatrudnionymi, formułowanie ofert handlowych, doradzanie w sferze zamówień publicznych,
 • wspierałem od strony prawnej dystrybucję softwaru poprzez pomoc w formułowaniu i negocjowaniu umów dystrybucyjnych,
 • opiniowałem w fazie negocjacji zagadnienia szczegółowe, np. kwestię charakteru prawnego podpisu biometrycznego,
 • wspierałem negocjację umowy dotyczącej utylizacji elementów systemu IT,
 • opiniowałem projekty umów IT przedstawiane w przetargach prywatnych,
 • przygotowałem umowę IT o dzieło w projekcie o wartości kilkuset tysięcy PLN opiniując kwestie „body leasing’u” i pozornego samozatrudnienia,
 • przygotowałem umowę IT zlecenia usług,
 • pomogłem negocjować i opiniowałem umowę dystrybucyjną dotyczącą oprogramowania do lokalizacji pojazdu,
 • pomogłem negocjować umowę ramową o dostawę usług IT z IMPAQ,
 • wspierałem Klienta w wejściu w relację prawną z – wszystkimi polskimi – dostawcami VOD w oparciu o ramowe umowy licencyjne,
 • wspierałem Klienta – międzynarodową firmę dystrybucji narzędzi – w outsourcingu IT elementów jej systemu IT obejmujących oprogramowanie typu ERP poprzez opiniowanie kilku projektów umów kilku różnych dostawców na etapie przetargu prywatnego oraz negocjowanie potem umowy z wybranym dostawcą,
 • pomagałem poprzez doradztwo prawne odnoszące się do konstrukcji niemieckiego prawa IT i poprzez udział w negocjacjach z niemieckimi klientami polskiej firmie IT wejść na rynek niemiecki,
 • pomagałem w informatyzacji banków opiniując umowne dokumenty korporacyjne, w szczególności wynegocjowane przez zagraniczną centralę banku, z punktu widzenia regulacji outsourcingu IT w prawie bankowym oraz wytycznych organu nadzoru w tym zakresie oraz wspierając je w negocjacji i zawieraniu umów outsourcingu IT (por. post i prezentacja),
 • opracowałem umowę licencyjną udzielaną po wdrożeniu systemu IT opartego na oprogramowaniu typu open source,
 • wspierałem niemiecką firmę IT w jej sporze z polskim kontrahentem o prawa autorskie będące przedmiotem „współwłasności”,
 • zaproponowałem szeroki zakres zmian zabezpieczających interesy Klienta do umowy o stworzenie i utrzymanie platformy VOD na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia.

W wyniku tego doświadczenia zgromadziłem bazę wiedzy obejmującą kilkadziesiąt wysokiej jakości dokumentów umownych – łącznie kilkaset stron różnorodnie ukształtowanych, typowych dla branży IT, klauzul,  a przede wszystkim zyskałem doświadczenie we wspieraniu projektowego wdrażania systemów IT i zabezpieczaniu interesów Klienta przed ryzykami podczas i po wdrożeniu lub podjętej współpracy.