C-128/11 – UsedSoft – czy wprowadzenie do obrotu niematerialnej kopii wyczerpuje prawo wprowadzania do obrotu?

Treść wyroku w bazie CURIA.

TSUE uznał m.in., że „prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje wyczerpane, jeśli podmiot praw autorskich, który zezwolił, choćby i nieodpłatnie, na pobranie tej kopii z Internetu na nośnik danych, również przyznał, w zamian za zapłatę ceny mającej umożliwić mu uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii dzieła, którego jest on właścicielem, prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z tej kopii”.