Ochrona danych osobowych

W toku swojej pracy zawodowej świadczyłem pomoc prawną zarówno wiodącym uczestnikom gry rynkowej, takim jak np. banki, wiodący koncern dystrybuujący narzędzia, międzynarodowa firma IT, międzynarodowy sklep internetowy, jak i przedsiębiorcom z polskiego sektora MŚP.

W szczególności:

 • przeprowadziłem analizę kilkudziesięciostronicowej regulacji korporacyjnej z punktu widzenia regulacji ochrony danych osobowych, w szczególności – wiążących reguł korporacyjnych i dokumentów Grupy 29 oraz przygotowałem w tym zakresie opinię prawną dotyczącą charakteru prawnego i zgodności z prawem przedstawionej dokumentacji,
 • przeprowadzałem wstępną ocenę we wszelkich umowach IT oraz w zakresie e-commerce konieczności uregulowania kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych i zajmowałem się rekomendowaniem standardowej w przypadku tego Klienta klauzuli do zastosowania w przypadków konkretnych umów we współpracy z ABI,
 • przygotowałem opinię prawną rozważającą plusy i minusy powołania ABI w organizacji,
 • rekomendowałem stosowanie klauzul zobowiązujących dostawcę usług będącego małym podmiotem do zachowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych pod rygorem kary umownej,
 • przeprowadziłem analizę możliwości uzyskiwania danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych zmierzających do ochrony praw autorskich w Internecie,
 • przeprowadziłem analizę niemieckiego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako załącznika do umowy IT i jego ocenę prawną,
 • przeprowadziłem wstępny audytu instytucji publicznej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych na tle projektu zakładającego opracowanie aplikacji dystrybuowanej przez Google (Google Play) i Apple (iTunes) i wymagającego przetwarzania danych osobowych osób logujących się do aplikacji,
 • opracowałem wstępną opinię prawną dotyczącą stosowania ustawy o ochronie danych osobowych przez organizatora konkursu internetowego współpracującego z home.pl,
 • opracowałem wstępną opinię prawną dotyczącą stosowania ustawy o ochronie danych osobowych przez polską firmę z sektora MŚP pracującą na serwerach Google,
 • dbałem o należyty sposób i treść uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych w projektach e-commerce,
 • nadzorowałem przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych we własnej kancelarii, tj. zidentyfikowałem przepisy ustawy, które muszą być przestrzegane także przez kancelarię prawniczą oraz zapewniłem opracowanie odpowiedniej do tego dokumentacji, jak również zagwarantowałem oparcie systemu IT Kancelarii na wewnętrznym serwerze firmowym.

 

Naukę prawa ochrony danych osobowych rozpocząłem na studiach, kiedy pod kierunkiem prof. Marka Safjana przygotowałem pracę półroczną na seminarium doktoranckim opartą m.in. na informacjach z pierwszego na polskim rynku komentarza do tej ustawy, autorstwa mec. Arwida Mednisa. Aktualnie poszerzam też swoją ofertę w tym zakresie i biorę udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących RODO:

Aktualizacja 15 stycznia 2018. Konferencja niezmiernie udana. Wśród około dwustu na oko uczestników – wśród nich mec. Arwid Mednis, licznie zgromadzeni ABI, Związek Banków Polskich, Fundacja Panopticon, przedstawiciele kancelarii prawniczych, przedstawicielka BIK – omówiono kilkadziesiąt drażliwych problemów związanych z aktualnym projektem nowelizacji. Przetwarzanie danych jawnych z CEiDG, koszty i zasady – konflikt interesów! – certyfikacji, podmiot udzielający akredytacji, RODO a normy techniczne, zgoda udzielana przez małoletniego, czyli wszystko to, co leży na sercu różnym branżom, w tym branży e-commerce.

 

Aktualizacja 30 kwietnia 2018 r. Dostosowawszy własną kancelarię do aktualnego stanu prawnego, tj. włącznie z RODO, rozpoczynam pomaganie w tym zakresie Klientom. Wypada się cieszyć, że jest zainteresowanie tym nieco zapomnianym przez klientów i zaniedbanym aspektem obsługi prawnej!