C‑406/10 – SAS Institute Inc. – czy ochrona prawna software’u zablokuje naśladownictwo?

Treść wyroku w bazie CURIA.

SAS Institute Inc. stworzyła oprogramowanie analityczne. Na podstawie obserwacji tego oprogramowania World Programming Ld stworzył i dystrybuował analogiczne oprogramowanie umożliwiające także emulację znacznej części funkcji i komponentów oprogramowania analittycznego SAS.

TSUE potwierdził, że nie wymagało to licencji. Ochronie podlega wyłącznie forma wyrażenia programu.