Dostawca usługi hostingowej może odpowiadać cywilnie za współsprawstwo

Nie budzi wątpliwości od wielu lat głoszona przez licznych przedstawicieli nauki polskiego prawa własności intelektualnej – szczególnie powiązanych ze szkołą krakowską – teza, że dostawca usługi hostingowej (a zatem w istocie ze względu na szerokie rozumienie tego pojęcia potencjalnie prawie każdy podmiot świadczący usługi oparte na Czytaj dalej…

Czy wydawcy prasy mają roszczenia związane z wykorzystywaniem zawartości dzienników w internecie?

Z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa autorskiego poza samym twórcą może występować nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca wyłączny. Wydawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do każdego rozpowszechnionego numeru dziennika jako wydawnictwa periodycznego (art. 11 pr. aut.). Ponadto – jeśli zadbał o odpowiednie klauzule w umowach o pracę Czytaj dalej…

Czy operator multipleksu powinien być wskazany w ustawie?

Jak powinien przebiegać proces wyboru operatora multipleksu? Wiadomość o ogłoszeniu przewodniczącego KRRiT z 3 lutego 2009 r. (M.P. nr 12, poz. 153) o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego odnoszących się do uruchomienia pierwszego polskiego centrum dystrybucji zdefiniowanych w Dyrektywie 2007/65/WE audiowizualnych usług medialnych (przekazów telewizyjnych lub Czytaj dalej…