Jak sąd może zaklasyfikować umowę IT opartą na projektowaniu waterfall’owym i co z tego wynika?

Przebieg projektu wdrożeniowego i istota porażki firmy IT oraz stanowiska prawne stron W wyroku z 29 listopada 2006 r. sygn. akt II CSK 267/06 Sąd Najwyższy musiał dokonać prawnej kwalifikacji konkretnej umowy IT opartej na projektowaniu waterfall’owym i wyciągnąć z tej klasyfikacji skutki prawne. Dla Czytaj dalej…

Ochrona przygotowawczego materiału projektowego software’u z punktu widzenia prawa nowych technologii

Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych w swoich motywach przesądza, że do celów niniejszej dyrektywy pojęcie „program komputerowy” obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, włącznie z programami zintegrowanymi ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe Czytaj dalej…

dr Zbigniew Okoń, „Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE”

Dr Zbigniew Okoń, autor komentarza do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. dr Damiana Flisaka poświęconych programom komputerowym zaszczycił mnie kopią swojej publikacji „Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE” (źródła tej publikacji niestety nie udało mi się Czytaj dalej…

Ugoda Waymo z Uberem – „greed, for tha lack of a better word, is good”?

Wiadomość z fragmentem filmu Wall Street, w którym Gordon Gekko argumentuje, że “greed, for the lack of a better word, is good”, stała się jednym z dowodów sprawie sądowej powiązanej z Google spółki Waymo z Uberem w USA. Spółka Waymo pracująca nad samosterującymi samochodami twierdziła, Czytaj dalej…