Czy można zastąpić umowę licencyjną IT umową najmu?

Uciążliwość prawnoautorskiej regulacji umowy licencyjnej prowadzi do kolejnych prób wyrwania firm IT z tych okowów przez ich obsługę prawną. W szczególności pojawił się postulat zastosowania wprost regulacji umowy najmu rzeczy (art. 659 § 1 k.c.) do przedmiotu niebędącego rzeczą, tj. do software’u. Wymagało to w Czytaj dalej…

Jak sąd może zaklasyfikować umowę IT opartą na projektowaniu waterfall’owym i co z tego wynika?

Przebieg projektu wdrożeniowego i istota porażki firmy IT oraz stanowiska prawne stron W wyroku z 29 listopada 2006 r. sygn. akt II CSK 267/06 Sąd Najwyższy musiał dokonać prawnej kwalifikacji konkretnej umowy IT opartej na projektowaniu waterfall’owym i wyciągnąć z tej klasyfikacji skutki prawne. Dla Czytaj dalej…

Czy nie ma przeszkód prawnych, by oprogramowanie oddać w użytkowanie lub dzierżawę?

W ostatnich latach karierę robi pomysł zastąpienia umów licencyjnych software’u umowami użytkowania (względnie dzierżawy). Rozwiązanie to miałoby mieć same zalety i żadnych wad. Jego zwolennicy są nawet gotowi utrzymywać, że „Nie ma przeszkód prawnych, by oprogramowanie oddać w użytkowanie w trybie art. 265 Kodeksu cywilnego.” Czytaj dalej…

Polskie organizacje inżynierskie stają się firmami IT. Czy za cenę uzależnienia się od Microsoft’u?

MPWiK Wrocław dzięki Piotrowi Słomiannemu i w oparciu o jak należy przypuszczać uznane za bezpieczne i stabilne – rozwiązania Microsoftu – uruchomiło Smart Flow. We wrocławskich wodociągach dzięki robotom i połączeniu tradycyjnej automatyki z nowoczesnymi, chmurowymi rozwiązaniami IT – wiedzą o przecieku zanim wywoła on Czytaj dalej…