Czy Google i FB oferują polskiemu przedsiębiorcy umowy wymagane przez RODO?

Niedługo minie rok od pierwszego dnia stosowania RODO w Polsce. Wbrew straszeniu karami polski smallbusiness odetchnął z ulgą. Doszedł do częściowo przynajmniej słusznego wniosku, że nie mając za sobą tradycji własnego państwa absolutystycznego lub totalitarnego UODO nie jest dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw tak Czytaj dalej…

Prawnik IT o RODO

Widmo krąży po UE i po polskim sektorze MŚP, tudzież bankach i zakładach ubezpieczeń – widmo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Czytaj dalej…

Czy wyłączenia odpowiedzialności z u.ś.u.d.e. obejmują wszelkie roszczenia prawa cywilnego?

Czy wyłączenia odpowiedzialności z u.ś.u.d.e. obejmują wszelkie roszczenia prawa cywilnego? Okazuje się, że niekoniecznie. Weźmy pod uwagę argumentację przedstawioną przez niemieckich prawników, która może mieć zastosowanie także na tle prawa polskiego, które nie różni się w istotnych kwestiach w tym zakresie o prawa niemieckiego. Otóż, Czytaj dalej…

Odpowiedzialność dostawcy usług hostingowych w prawie USA

Zgodnie z 5 512 (c) A (i) oraz (ii) Copyright Law of the United States wyłączenie odpowiedzialności dostawcy usług hostingowych nastąpi wtedy, gdy dostawca nie miał „rzeczywistej wiedzy o bezprawności informacji” i „w przypadku braku takiej rzeczywistej wiedzy, nie miar świadomości faktów lub okoliczności wskazujących na Czytaj dalej…