Ochrona przygotowawczego materiału projektowego software’u z punktu widzenia prawa nowych technologii

Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych w swoich motywach przesądza, że do celów niniejszej dyrektywy pojęcie „program komputerowy” obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, włącznie z programami zintegrowanymi ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe Czytaj dalej…

dr Zbigniew Okoń, „Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE”

Dr Zbigniew Okoń, autor komentarza do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. dr Damiana Flisaka poświęconych programom komputerowym zaszczycił mnie kopią swojej publikacji „Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE” (źródła tej publikacji niestety nie udało mi się Czytaj dalej…

Ugoda Waymo z Uberem – „greed, for tha lack of a better word, is good”?

Wiadomość z fragmentem filmu Wall Street, w którym Gordon Gekko argumentuje, że “greed, for the lack of a better word, is good”, stała się jednym z dowodów sprawie sądowej powiązanej z Google spółki Waymo z Uberem w USA. Spółka Waymo pracująca nad samosterującymi samochodami twierdziła, Czytaj dalej…

Co wynika z niestosowania art. 23 z ind. 1 pr. aut. do software?

Zwielokrotnienie, aby zostać objęte art. 23 z ind. 1 pr. aut., a tym samym zostać wyłączone z monopolu autorskiego i obowiązku uzyskania licencji, musi cechować się przejściowością i incydentalnością. Za przejściowe uważa się zwielokrotnienie krótkotrwałe, które jest kasowane automatycznie po wykorzystaniu lub określonym czasie, natomiast za zwielokrotnienia Czytaj dalej…