Czy można zastąpić umowę licencyjną IT umową najmu?

Uciążliwość prawnoautorskiej regulacji umowy licencyjnej prowadzi do kolejnych prób wyrwania firm IT z tych okowów przez ich obsługę prawną. W szczególności pojawił się postulat zastosowania wprost regulacji umowy najmu rzeczy (art. 659 § 1 k.c.) do przedmiotu niebędącego rzeczą, tj. do software’u. Wymagało to w Czytaj dalej…

SI jako wyrób medyczny z punktu widzenia prawa nowych technologii

Polska ustawa o wyrobach medycznych wkrótce straci znaczenie, ponieważ zostanie zastąpiona rozporządzeniem unijnym. Jest to podobna ewolucja jak w przypadku ochrony danych osobowych, gdzie także dyrektywę i krajowe ustawy zastąpiło rozporządzenie. Software może być wyrobem medycznym zgodnie z prawem unijnym (dyrektywa, rozporządzenie). W prawie unijnym Czytaj dalej…

Cyberbezpieczeństwo chronionych tajemnic i danych osobowych

W wolnym dostępie w Internecie znajdziemy aktualnie (17 luty 2018 r.) ciekawe czasopismo studenckiego koła naukowego bezpieczeństwa wewnętrznego  Securo 2018/5 Cyberbezpieczeństwo w XXI w. pod red. A. Gasztold i J. Sabały. Co prawda nie cały numer Securo poświęcony jest cyberbezpieczeństwu, ale za to kilka artykułów Czytaj dalej…

dr Zbigniew Okoń, „Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE”

Dr Zbigniew Okoń, autor komentarza do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. dr Damiana Flisaka poświęconych programom komputerowym zaszczycił mnie kopią swojej publikacji „Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE” (źródła tej publikacji niestety nie udało mi się Czytaj dalej…