Czy można zastąpić umowę licencyjną IT umową najmu?

Uciążliwość prawnoautorskiej regulacji umowy licencyjnej prowadzi do kolejnych prób wyrwania firm IT z tych okowów przez ich obsługę prawną. W szczególności pojawił się postulat zastosowania wprost regulacji umowy najmu rzeczy (art. 659 § 1 k.c.) do przedmiotu niebędącego rzeczą, tj. do software’u. Wymagało to w Czytaj dalej…

Jak sąd może zaklasyfikować umowę IT opartą na projektowaniu waterfall’owym i co z tego wynika?

Przebieg projektu wdrożeniowego i istota porażki firmy IT oraz stanowiska prawne stron W wyroku z 29 listopada 2006 r. sygn. akt II CSK 267/06 Sąd Najwyższy musiał dokonać prawnej kwalifikacji konkretnej umowy IT opartej na projektowaniu waterfall’owym i wyciągnąć z tej klasyfikacji skutki prawne. Dla Czytaj dalej…

Ochrona przygotowawczego materiału projektowego software’u z punktu widzenia prawa nowych technologii

Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych w swoich motywach przesądza, że do celów niniejszej dyrektywy pojęcie „program komputerowy” obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, włącznie z programami zintegrowanymi ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe Czytaj dalej…

Systemy IT we współczesnych samochodach okiem prawnika IT – po Poznań Motor Show 2018

Mariaż współczesnego przemysłu samochodowego z IT jest coraz bardziej ścisły. Generalnie wygląda na to, że tradycyjni potentaci tego pierwszego, przynajmniej w UE, utworzyli działy IT zajmujące się badaniem i rozwojem. Działy te są intensywnie finansowane i zajmują się rozwojem komputerów pokładowych, w tym systemami IT Czytaj dalej…